Úvod > Plynové vratky > Ako a kedy dostanem plynovú vratku?

Ako a kedy dostanem plynovú vratku?

Štátny príspevok, tzv. plynové vratky postupne zasiela od 25. januára 2016 Ministerstvo hospodárstva SR vo forme poštovej poukážky (šek) na adresu trvalého pobytu odberateľa. Keďže sa jedná o veľký počet odberateľov, môže sa stať, že niektorí odberatelia plynu dostanú tieto poštové poukážky neskôr. Následne je potrebné si túto poštovú poukážku nechať preplatiť na ktorejkoľvek pošte v priebehu doby platnosti vyznačenej na tejto poštovej poukážky, čo je 60 dní od dátumu podania.