Home > Plynové vratky > Dostanem plynovú vratku, ak mám nulovú spotrebu?

Dostanem plynovú vratku, ak mám nulovú spotrebu?

V prípade, ak máte na svojom odbernom mieste nulovú spotrebu, resp. nie je známa spotreba za posledných 12 mesiacov, výška štátneho príspevku bude v minimálnej výške zodpovedajúcej príslušnej tarife podľa uzatvorenej zmluve o združenej dodávke plynu.