Home > Plynové vratky > Potrebujem nahlásiť svoju spotrebu?

Potrebujem nahlásiť svoju spotrebu?

Poskytnutie údaju o spotrebe pre účely stanovenia výšky štátneho príspevku nie je potrebné. Pre účely stanovenia spotreby údaje poskytol Váš súčasný dodávateľ plynu (ZSE Energia, a.s.) Ministerstvu hospodárstva SR, pričom sa tieto údaje o spotrebe overovali s prevádzkovateľom distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto pripojené.