Home > Plynové vratky > Ako zistím svoju tarifu a spotrebu pre výpočet plynovej vratky?

Ako zistím svoju tarifu a spotrebu pre výpočet plynovej vratky?

Svoju tarifu si môžete overiť na svojej vyúčtovacej faktúre za dodávku plynu, ktorú ste od nás obdržali najneskôr do 1.novembra 2015. Pre stanovenie výšky štátneho príspevku sa použila spotreba za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak ste dostali vyúčtovaciu faktúru v januári 2016, štátny príspevok vám bude vypočítaný z platieb za predchádzajúce fakturačné obdobie 1.12.2013 - 30.11.2014.