Úvod > Plynové vratky > Čo musím spraviť aby som dostal plynovú vratku?

Čo musím spraviť aby som dostal plynovú vratku?

Ak ste odberateľ plynu v Domácnosti so zazmluvnenou tarifou D1–D3 a máte k 1. novembru 2015 uzavretú platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke plynu so ZSE Energia, a.s., tak nemusíte urobiť vôbec nič. Ministerstvo hospodárstva SR vyplatí štátny príspevok všetkým odberateľom plynu v domácnosti, 1.novembru 2015 mali uzavretú zmluvu o dodávke plynu v tarife D1-D3 s ľubovoľným dodávateľom plynu.