Home > Plynové vratky > Čo robiť, ak nedostanem poštovú poukážku?

Čo robiť, ak nedostanem poštovú poukážku?

Ministerstvo hospodárstva SR bude zasielať poštové poukazy na vyplatenie štátneho príspevku priebežne od 25.1.2016 na adresu trvalého bydliska. Nie je preto vylúčené, že poštová zásielka s poštovou poukážkou bude niektorým odberateľom plynu doručená skôr a niektorým neskôr. 

V prípade, ak Vám nebol doručený poštový poukaz na vyplatenie štátneho príspevku, obráťte sa, prosím, na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212.