Home > Plynové vratky > Môže sa plynová vratka vyplatiť pozostalým alebo dedičom?

Môže sa plynová vratka vyplatiť pozostalým alebo dedičom?

V tomto prípade je dôležité, či odberateľ plynu uvedený na zmluve o združenej dodávky plynu zomrel pred 1. novembrom, alebo po 1. novembri.

Ak odberateľ plynu zomrel pred 1. novembrom, a pred týmto termínom nedošlo k prepisu zmluvy na žijúcu osobu, na dedičov, pozostalí štátny príspevok nedostanú. V zmysle zákona totiž nie je žiaľ možné určiť oprávnenú osobu na vyplatenie tohto príspevku.

Ak odberateľ plynu zomrel po 1. novembrom, je potrené vykonať nasledovné kroky.

  • Skontaktovať sa so ZSE Energia, a.s. kvôli prepisu zmluvy o združenej dodávke plynu.
  • Obrátiť sa na Ministerstvo hospodárstva SR (Mierová 19, 827 15 Bratislava 212) a predložiť im doklady (napr. osvedčenie o dedičstve) preukazujúci nárok ďalšej osoby na vyplatenie štátneho príspevku.