Home > Plynové vratky > Komu vyplatí pošta poštovú poukážku?

Komu vyplatí pošta poštovú poukážku?

Na vyplatenie štátneho príspevku vo forme poštovej poukážky je potrebné sa na pošte preukázať platným dokladom totožnosti. Slovenská pošta vyplatí štátny príspevok aj manželovi/manželke, ktorú adresát splnomocnil; opatrovníkovi alebo osobe, ktorá býva s adresátom v tom istom dome či byte, ak nie sú z prijímania vylúčení.