Home > Plynové vratky > Čo ak som zmenil trvalý pobyt?

Čo ak som zmenil trvalý pobyt?

Ak ste menili trvalý pobyt, je dôležité kontaktovať našu Zákaznícku linku 0850 111 555 ohľadom zmeny údajov na zmluve. Na druhej strane, ak sa trvalé bydlisko uvedené na vašom doklade totožnosti nezhoduje s adresou uvedenou na poštovom poukaze, ale meno a priezvisko a ďalšie údaje sa zhodujú, Slovenská pošta vám poukaz vyplatí.