Home > Plynové vratky

Plynové vratky

Kedy dostanem od ZSE peniaze za plynovú vratku?
Štátny príspevok, tzv. plynové vratky vypláca výlučne Ministerstvo hospodárstva ... more
Ako a kedy dostanem plynovú vratku?
Štátny príspevok, tzv. plynové vratky postupne zasiela od 25. januára 2016 Minis... more
Čo musím spraviť aby som dostal plynovú vratku?
Ak ste odberateľ plynu vDomácnosti so zazmluvnenou tarifou D1–D3 amáte k1. novem... more
Aká bude výška plynovej vratky?
Výška plynovej vratky je definovaná vyhláškou MH SR č. 74/2014 Z.z., ktorou sa u... more
Komu vyplatí pošta poštovú poukážku?
Na vyplatenie štátneho príspevku vo forme poštovej poukážky je potrebné sa na po... more
Čo robiť, ak nedostanem poštovú poukážku?
Ministerstvo hospodárstva SR bude zasielať poštové poukazy na vyplatenie štátneh... more
Čo ak som zmenil trvalý pobyt?
Ak ste menili trvalý pobyt, je dôležité kontaktovať našu Zákaznícku linku 0850 1... more
Ako zistím svoju tarifu a spotrebu pre výpočet plynovej vratky?
Svoju tarifu si môžete overiť na svojej vyúčtovacej faktúre za dodávku plynu, kt... more
Môže sa plynová vratka vyplatiť pozostalým alebo dedičom?
Vtomto prípade je dôležité, či odberateľ plynu uvedený na zmluve ozdruženej dodá... more
Potrebujem nahlásiť svoju spotrebu?
Poskytnutie údaju o spotrebe pre účely stanovenia výšky štátneho príspevku nie j... more
Dostanem plynovú vratku, ak mám nulovú spotrebu?
V prípade, ak máte na svojom odbernom mieste nulovú spotrebu, resp. nie je známa... more
Dostanem plynovú vratku, ak mám nedoplatok?
Nárok na štátny príspevok majú aj regulovaní odberatelia v domácnosti, ktorí neu... more
Ako mám postupovať v prípade, ak sa domnievam, že nebola použitá správna výška spotreby?
V danom prípade sa môžete obrátiť na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republ... more
Mám nové odberné miesto. Mám nárok na štátny príspevok?
V prípade, ak ste mali k 1. novembru 2015 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke ... more
Akú výšku vratky dostanem, ak som menil dodávateľa?
V prípade, ak ste menili dodávateľa, údaje na poskytnutie štátneho príspevku bud... more
Môžem použiť vratku na splatenie nedoplatku?
Štátny príspevok nie je možné použiť na splatenie záväzku odberateľa voči ZSE En... more