Úvod > Plynové vratky

Plynové vratky

Kedy dostanem od ZSE peniaze za plynovú vratku?
Štátny príspevok, tzv. plynové vratky vypláca výlučne Ministerstvo hospodárstva ... viac
Ako a kedy dostanem plynovú vratku?
Štátny príspevok, tzv. plynové vratky postupne zasiela od 25. januára 2016 Minis... viac
Čo musím spraviť aby som dostal plynovú vratku?
Ak ste odberateľ plynu vDomácnosti so zazmluvnenou tarifou D1–D3 amáte k1. novem... viac
Aká bude výška plynovej vratky?
Výška plynovej vratky je definovaná vyhláškou MH SR č. 74/2014 Z.z., ktorou sa u... viac
Komu vyplatí pošta poštovú poukážku?
Na vyplatenie štátneho príspevku vo forme poštovej poukážky je potrebné sa na po... viac
Čo robiť, ak nedostanem poštovú poukážku?
Ministerstvo hospodárstva SR bude zasielať poštové poukazy na vyplatenie štátneh... viac
Čo ak som zmenil trvalý pobyt?
Ak ste menili trvalý pobyt, je dôležité kontaktovať našu Zákaznícku linku 0850 1... viac
Ako zistím svoju tarifu a spotrebu pre výpočet plynovej vratky?
Svoju tarifu si môžete overiť na svojej vyúčtovacej faktúre za dodávku plynu, kt... viac
Môže sa plynová vratka vyplatiť pozostalým alebo dedičom?
Vtomto prípade je dôležité, či odberateľ plynu uvedený na zmluve ozdruženej dodá... viac
Potrebujem nahlásiť svoju spotrebu?
Poskytnutie údaju o spotrebe pre účely stanovenia výšky štátneho príspevku nie j... viac
Dostanem plynovú vratku, ak mám nulovú spotrebu?
V prípade, ak máte na svojom odbernom mieste nulovú spotrebu, resp. nie je známa... viac
Dostanem plynovú vratku, ak mám nedoplatok?
Nárok na štátny príspevok majú aj regulovaní odberatelia v domácnosti, ktorí neu... viac
Ako mám postupovať v prípade, ak sa domnievam, že nebola použitá správna výška spotreby?
V danom prípade sa môžete obrátiť na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republ... viac
Mám nové odberné miesto. Mám nárok na štátny príspevok?
V prípade, ak ste mali k 1. novembru 2015 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke ... viac
Akú výšku vratky dostanem, ak som menil dodávateľa?
V prípade, ak ste menili dodávateľa, údaje na poskytnutie štátneho príspevku bud... viac
Môžem použiť vratku na splatenie nedoplatku?
Štátny príspevok nie je možné použiť na splatenie záväzku odberateľa voči ZSE En... viac