Home > Plynové vratky > Ako mám postupovať v prípade, ak sa domnievam, že nebola použitá správna výška spotreby?

Ako mám postupovať v prípade, ak sa domnievam, že nebola použitá správna výška spotreby?

V danom prípade sa môžete obrátiť na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212. 

Samozrejme, je potrebné kontaktovať aj svojho dodávateľa, a zaháji sa štandardný reklamačný proces vyúčtovania spotreby plynu. Výsledok reklamačného konania však nebude mať vplyv na stanovenie výšky štátneho príspevku.