Home > Pripájanie a odpájanie > Môžu ma odpojiť pre nedoplatky pôvodného odberateľa?

Môžu ma odpojiť pre nedoplatky pôvodného odberateľa?

  • Nie. Vaše odberné miesto môže byť odpojené len pre nedoplatky súvisiace s Vašou zmluvou.