Home > Pripájanie a odpájanie > Ako dlho trvá pripojenie odberného miesta?

Ako dlho trvá pripojenie odberného miesta?

  • Zákonná lehota na pripojenie nového odberného miesta je 30 dní, ale spravidla zmluvu zákazníkovi posielame oveľa skôr. Technici ZSE spracovávajú žiadosti postupne, ako im prichádzajú v evidenčnom systéme. 
  • Zložitejšie prípady (napr. pri demontovanom elektromere) si však vyžadujú dlhší čas na prípravu zmluvy o pripojení. S pripojením je spojených viacero úkonov, ktoré musíme vykonať s ohľadom na bezpečnosť zákazníkov.