Home > Pripájanie a odpájanie > Kedy je potrebné mať schválenú Žiadosť o pripojenie od distribútora?

Kedy je potrebné mať schválenú Žiadosť o pripojenie od distribútora?

Žiadosť o pripojenie musíte mať schválenú u vášho príslušného distribútora, ak dochádza k zmene technických parametrov na vašom odbernom mieste pre zvolenú sadzbu, napríklad pri zmene tarifikácie z jednotarifu na dvojtarif, pri akejkoľvek zmene hodnoty ističa, pri zmene počtu fáz (z jednofázového na trojfázový alebo naopak).

V prípade, ak vaše odberné miesto je na území:

  1. distribútora Západoslovenská distribučná, a.s., použite nasledovnú Žiadosť o pripojení,
  2. distribútora Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., použite nasledovnú žiadosť,
  3. distribútora Východoslovenská distribučná, a.s., použite nasledovnú žiadosť.

Po vyplnení a odoslaní vašej žiadosti na príslušného distribútora je povinný vyjadriť sa najneskôr do 30 dní. Až po schválení žiadosti novej zmluvy o pripojení u distribútora môžete zrealizovať vami požadovanú zmenu technických parametrov na odbernom mieste.