Úvod > Pripájanie a odpájanie

Pripájanie a odpájanie

Kedy je potrebné mať schválenú Žiadosť o pripojenie od distribútora?
Žiadosť o pripojenie musíte mať schválenú u v ášho príslušného distribútora, ak ... viac
Ako pripojiť odberné miesto za domácnosť?
Zmena zákazníka Ak predchádzajúci zákazník požiadal o ukončenie zmluvy o dodávk... viac
Ako pripojiť odberné miesto za firmu, organizáciu?
Nová firma Ste nový firemný zákazník a potrebujete pripojenie do distribučnej si... viac
Ako dlho trvá pripojenie odberného miesta?
* Zákonná lehota na pripojenie nového odberného miesta je 30 dní, ale spravi... viac
Ako zrušiť odberné miesto?
* Tlačivo na zrušenie odbern ého miesta nájdete tu (https://www.zse.sk/documents... viac
V akých prípadoch sa platí poplatok za pripojenie do distribučnej siete?
* Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď k odpojeniu odberného zariadenia do... viac
Aký je poplatok za opätovné pripojenie do distribučnej siete?
V prípadeelektriny: * Výška poplatku za pripojenie do distribučnej siete je ... viac
Ako postupuje ZSE pri odpájaní zákazníkov z dôvodu neuhradenia záväzkov?
* Ak zákazník neuhradí faktúru za dodávku elektrickej energie v lehote 14 dní, Z... viac
Ako postupovať pri prepise zmluvy?
Zmena majiteľa na zmluve - Elektrina Ak predchádzajúci zákazník požiadal o ukon... viac
Akým spôsobom môžem zrealizovať prepis zmluvy, ak sa neviem skontaktovať s pôvodným odberateľom?
* Prepis v tomto prípade nie je možné zrealizovať. Je potrebné uzatvoriť novú zm... viac
Môžu ma odpojiť pre nedoplatky pôvodného odberateľa?
* Nie. Vaše odberné miesto môže byť odpojené len pre nedoplatky súvisiace s Vašo... viac
Stratil som zmluvu, je možné mi poslať kópiu?
* Áno. Kópiu zmluvy Vám pošleme na základe Vašej žiadosti, ktorú môžete podať te... viac
Ako ukončím zmluvu po zosnulom odberateľovi v domácnosti?
* Úmrtie odberateľa v domácnosti môžete oznámiť písomne e-mailom na kontakt@zse.... viac
Odpojili ste ma pre neplatenie, kedy dôjde k pripojeniu odberného miesta?
V prípade Elektriny: * O znovupripojenie odberného miesta môžete požiadať p... viac