Home > Pripájanie a odpájanie > V akých prípadoch sa platí poplatok za pripojenie do distribučnej siete?

V akých prípadoch sa platí poplatok za pripojenie do distribučnej siete?

  • Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď k odpojeniu odberného zariadenia došlo z dôvodu porušenia podmienok dodávky elektriny zo strany zákazníka, a to neplatenie za odber elektriny, vrátane neplatenia preddavkových platieb, rovnako aj za sezónne odbery.