Home > Pripájanie a odpájanie > Aký je poplatok za opätovné pripojenie do distribučnej siete?

Aký je poplatok za opätovné pripojenie do distribučnej siete?

V prípade elektriny:
  • Výška poplatku za pripojenie do distribučnej siete je 54,49 eur. Cenu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach.

V prípade plynu:

  • Výšku poplatku za znovupripojenie uvádza cenník SPP distribúcia. Ak došlo k fyzickému prerušeniu, poplatok činí vo výške 176,48 eur (prerušenie 88,24 eur + obnovenie 88,24 eur). Ak nedošlo k fyzickému prerušeniu, poplatok je 124,24 eur (prerušenie 88,24 eur + obnovenie 36 eur).