Úvod > Pripájanie a odpájanie > Ako pripojiť odberné miesto za firmu, organizáciu?

Ako pripojiť odberné miesto za firmu, organizáciu?

Nová firma

Ste nový firemný zákazník a potrebujete pripojenie do distribučnej siete? Poradíme vám, ako postupovať.

Krok č. 1
Prineste na najbližšie ZSE Centrum tieto doklady:

  • živnostenský list alebo výpis z obchodného registra,
  • list vlastníctva a súhlas vlastníka (ak je žiadateľ odlišný od vlastníka).

S tlačivom Žiadosť o pripojenie vám pomôžeme. Vyplnenú žiadosť doručíme prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Krok č. 2
Západoslovenská distribučná, a.s. vám zašle pripojovacie podmienky odberného miesta.

Krok č. 3
Ak nepoznáte firmu, ktorá by vám nainštalovala elektrické zariadenie a vytvorila odberné miesto podľa popisu v pripojovacích podmienkach a v projekte, radi vám pomôžeme. Využite našu ponuku ZSE ProfiServis.

Krok č. 4
Po schválení technikom sa informujte na Zákazníckej linke 0850 111 555 alebo v ZSE Centre o možnosti uzatvorenia potrebných zmlúv.

Zmena zákazníka

Ak predchádzajúci zákazník ukončil zmluvu o dodávke elektriny, príďte do ZSE Centra (najneskôr do 7 dní) s týmito dokumentmi:

  • živnostenský list alebo výpis z obchodného registra,
  • súhlas vlastníka, ak žiadateľom je iná osoba ako vlastník
  • číslo prístroja (elektromera),
  • stav elektromera,
  • adresa/e-mail na zasielanie faktúr.

Pomôžeme vám vytvoriť novú zmluvu na dodávku a distribúciu elektriny.

Tip pre vás:

Pokiaľ nie je pôvodný zákazník odhlásený z odberného miesta, odporúčame vám prísť na ZSE Centrum spoločne. Ak pôvodný zákazník je odhlásený, odporúčame prepis realizovať do 7 dní, nemusíte tak riešiť žiadosť o pripojenie. V prípade, že predchádzajúci zákazník má ukončený odber viac ako 10 dní, je potrebné pripojiť odberné miesto novou zmluvou cez žiadosť o pripojenie u distribútora elektriny - Západoslovenská distribučná.