Home > Pripájanie a odpájanie > Akým spôsobom môžem zrealizovať prepis zmluvy, ak sa neviem skontaktovať s pôvodným odberateľom?

Akým spôsobom môžem zrealizovať prepis zmluvy, ak sa neviem skontaktovať s pôvodným odberateľom?

  • Prepis v tomto prípade nie je možné zrealizovať. Je potrebné uzatvoriť novú zmluvu. Žiadosť o uzavretie novej združenej zmluvy je potrebné poslať písomne na adresu ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
  • V žiadosti, prosím, podrobne uveďte, prečo sa nepodarilo s pôvodným odberateľom skontaktovať a dôvod žiadosti o uzavretie novej zmluvy – napr. nájomná zmluva, kúpna zmluva, list vlastníctva – nový vlastník a pod.
  • K žiadosti, prosím, pripojte aj kópiu týchto dokumentov.