Home > Ceny a tarify > Prečo má ZSE také ceny energií, aké má?

Prečo má ZSE také ceny energií, aké má?

  • Väčšina cenových porovnaní vychádza z rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o maximálnych cenách pre domácnosti. Tieto ceny nezohľadňujú zľavy, ktoré ZSE ponúka svojim zákazníkom. 
  • Väčšina prepočtových kalkulačiek, ktoré môžete nájsť na internete, nepočíta s aktuálnym cenníkom. Existujú rôzne on-line kalkulačky, z ktorých, žiaľ, mnohé nevypočítavajú správnu cenu.
  • Pri zvažovaní viacerých dodávateľov je potrebné pozerať sa na ponuky komplexne – nielen na cenu, ale aj na skutočnú výšku poskytovanej zľavy či podmienky vypovedania zmluvy. Odporúčame Vám, aby ste si ponuku vždy dobre preštudovali a dôkladne zvážili všetky zmluvné podmienky.
  • ZSE je spoľahlivý dodávateľ na Slovensku už viac ako 90 rokov a ponúka svojim zákazníkom množstvo doplnkových služieb vrátane šetrenia, zliav či ďalších úspor u našich partnerov.