Úvod > Ceny a tarify > Úpravy v sadzbách a tarifách pre malé regulované podniky od 1.1.2017

Úpravy v sadzbách a tarifách pre malé regulované podniky od 1.1.2017

Regulované Malé podniky - Elektrina

K 1.1.2017 sa mení označenie sadzieb za dodávku elektriny pre malé podniky, a to nasledovne:

Prichádza iba k zmene číselného označenia a do regulovaných sadzieb bol zaradená nová sadzba FirmaMini – DD6 (nemeraný odber), ktorú možno prideliť v prípade, že odber elektriny nie je technicko - ekonomicky možné merať a odberné zariadenie pripojené na verejný rozvod elektriny nízkeho napätia má inštalovaný príkon do 1 000 W (napríklad požiarne hlásiče alebo vysielače internetových signálov).

Malým podnikom v roku 2017 je odberateľ:

  1. ktorého celková ročná spotreba v roku 2015 na všetkých odberných miestach nepresiahla 30 000 kWh vrátane,
  2. odoberal elektrinu na všetkých odberných miestach v roku 2015 aspoň 270 dní a jeho predpokladaná ročná spotreba na všetkých odberných miestach nepresiahla 30 000 kWh vrátane.

Viac informácií o nových sadzbách, podmienkach i cenách sa dozviete v našom aktuálnom cenníku. Ceny pre malé podniky sú regulované prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

K 1.1.2017 taktiež prichádza aj k zmene distribučných taríf, distribútor Západoslovenská distribučná zmenil označenie nasledovne:

Menilo sa iba označenie taríf na nízkom napätí. Aktuálny cenník nájdete tu.


Regulované Malé podniky - Plyn

K 1.1.2017 sa mení označenie taríf za dodávku plynu, a to nasledovne:

Tarify M1 a M2 sa nezmenili, tarifa M3 sa rozdelila na M3 a M4 a tarifa M4 sa rozdelila do M5 až M8. Napríklad, ak ste mali v roku 2016 tarifu M3 s ročnou spotrebou 5 000 m3, v roku 2017 už budete mať novú tarifu M4. Od 1.1.2017 sú regulované tarify M1 – M6 pre malé podniky.

Malým podnikom v roku 2017 je odberateľ, ktorého celková ročná spotreba v roku 2015 na všetkých odberných miestach nepresiahla 100 000 kWh vrátane.

Viac informácií o nových sadzbách, podmienkach i cenách sa dozviete v našom aktuálnom cenníku. Ceny pre malé podniky sú regulované prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.