Home > Ceny a tarify > Aké sú podmienky pre podanie online žiadosti o zmenu sadzby?

Aké sú podmienky pre podanie online žiadosti o zmenu sadzby?

Podmienky pre online zmenu sadzby v elektrine:

  • Ak zákazník mení technické parametre na zmluve (istič, fázovosť, tarifikácia), je možná úprava sadzby n-krát do roka, bez obmedzenia. To znamená, že je možná buď iba zmena technických parametrov bez zmeny sadzby alebo zmena sadzby zároveň so zmenou technických parametrov.
  • Ak zákazník mení len sadzbu bez zmeny technických parametrov, je možná zmena jedenkrát za 12 mesiacov.
  • Ak zákazník mení technické parametre, napríklad mení počet fáz z 1 na 3 alebo mení výšku hlavného ističa, napríklad z 32 na 25 A, prípadne mení tarifikáciu z jednotarifu na dvojtarif, je potrebné aby zákazník mal schválenú zmluvu o pripojení na požadované parametre.
  • Žiadosť nebude možné podať, ak je v spracovaní žiadosť o prepis alebo žiadosť o zmenu sadzby na danom odbernom mieste.
  • Musia byť uhradené všetky vystavené faktúry (aj v splatnosti), ktoré v Zákazníckej zóne sú zobrazované na konkrétnom odbernom mieste, na ktorom robíme zmenu sadzby.

Podať online žiadosť na zmenu sadzby v elektrine

Podmienky pre online zmenu sadzby v plyne:

  • Zvýšenie distribučnej kapacity v plyne je možné raz mesačne, vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. Zároveň platí, že o žiadosť musí požiadať zákazník najneskôr do 10. dňa v mesiaci pred rozhodujúcim dňom zmeny.
  • Zníženie distribučnej kapacity je možné raz ročne. Žiadosť je možné podať iba v období od 1. do 12. dňa mesiaca v mesiaci, kedy končí 12 mesačná pôvodne dojednaná distribučná kapacita.
  • Žiadosť nebude možné podať, ak je v spracovaní iná žiadosť o zmenu sadzby alebo žiadosť o zmenu dodávateľa, prípadne žiadosť o prepis na danom odbernom mieste.
  • Musia byť uhradené všetky vystavené faktúry (aj v splatnosti), ktoré v Zákazníckej zóne sú zobrazované na konkrétnom odbernom mieste, na ktorom robíme zmenu sadzby.

Podať online žiadosť na zmenu sadzby v plyne