Úvod > Ceny a tarify > Dôležitá informácia pre zákazníkov k úprave cien od 1. 1. 2017

Dôležitá informácia pre zákazníkov k úprave cien od 1. 1. 2017

Domácnosti - Elektrina

Informácia k spätnej úprave cien elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal distribučným spoločnostiam a dodávateľom nové cenové rozhodnutia pre rok 2017, ktoré so spätnou platnosťou upravujú ceny za dodávku a distribúciu elektriny od 1. 1. 2017. Nové cenové rozhodnutia rušia platnosť pôvodných rozhodnutí pre rok 2017.

Ako sa nové cenové rozhodnutie prejaví vo fakturácií a aký má dopad na zákazníka?
Vzhľadom na prebiehajúce cenové konania sme pozastavili fakturáciu vyúčtovacích faktúr so spotrebou v roku 2017 až do vydania nových cenových rozhodnutí a zapracovania upravených cien do fakturačných systémov spoločnosti. Všetci zákazníci, ktorí dostanú vyúčtovaciu faktúru v marci, už budú mať vo fakturácii zohľadnené upravené ceny. Rovnako nový rozpis preddavkových platieb na ďalšie obdobie bude vychádzať z upravených cien pre rok 2017.

Všetky doteraz vystavené vyúčtovacie faktúry sú platné a je potrebné ich uhradiť. Očakávané  zmeny cien energií sa týkajú len vyúčtovacích faktúr za rok 2017 (spotreba elektriny za január a február 2017). Takýmto zákazníkom bude cenový rozdiel vyplývajúci z nových cenových rozhodnutí zohľadnený v opravných faktúrach, ktoré budeme dotknutým zákazníkom automaticky zasielať.

Predpísané preddavkové platby a zálohové faktúry sú naďalej zasielané, aby sme zákazníkov nevystavili vysokým nedoplatkom na konci zúčtovacieho obdobia. Preddavkové platby sú rovnomerne rozpočítané na obdobie 11 mesiacov tak, aby pokryli predpokladanú ročnú spotrebu zákazníka. Prerušenie uhrádzania preddavkových platieb sa môže odzrkadliť na konci zúčtovacieho obdobia vo vyúčtovacej faktúre, a to vo forme vyššieho nedoplatku.

Preddavkové platby sú zákazníkom spravidla navrhované v ročnom vyúčtovaní na obdobie nasledujúcich 11 mesiacov a zohľadňujú vývoj spotreby zákazníka, ako aj aktuálne platné ceny elektriny. Zákazníkom, ktorí od nás dostali vyúčtovaciu faktúru a rozpis nových preddavkových platieb v mesiaci január a február 2017, budeme výšku preddavkových platieb po vydaní cenových rozhodnutí nanovo prepočítavať a automaticky im zašleme upravený rozpis na zostávajúce mesiace do ročného zúčtovania. Ostatným zákazníkom ostávajú ich navrhnuté preddavkové platby nezmenené.

Zákazníci, ktorým nevyhovuje výška preddavkových platieb, si ich môžu upraviť cez online účet z pohodlia domova na www.zse.sk, na Zákazníckej linke 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00, v ktoromkoľvek ZSE Centre alebo na e-mailovej adrese kontakt@zse.sk.

Dotknutých zákazníkov budeme o dopadoch informovať priamo vo faktúre, aby sme pre nich zabezpečili bezstarostný a plynulý priebeh tejto neštandardnej situácie. Ďakujeme za porozumenie.

K 1.1.2017 sa spätne mení označenie sadzieb za dodávku elektriny pre domácnosti, a to nasledovne:

Spätne k 1.1.2017 prichádza aj k zmene distribučných sadzieb pre domácnosti, distribútor Západoslovenská distribučná sa vrátil k pôvodným sadzbám za distribúciu elektriny D1 až D5.

Viac informácií o sadzbách, podmienkach i cenách sa dozviete v našom aktuálnom cenníku.

Domácnosti - Plyn

K 1.1.2017 sa mení označenie taríf za dodávku plynu, a to nasledovne:

Tarify D1 a D2 sa nezmenili, tarifa D3 sa rozdelila na D3 a D4 a tarifa D4 sa rozdelila do D5 až D8. Napríklad, ak ste mali v roku 2016 tarifu D3 s ročnou spotrebou 5 000 m3, v roku 2017 už budete mať novú tarifu D4. Viac informácií o nových tarifách, podmienkach i cenách sa dozviete v našom aktuálnom cenníku. Ceny pre domácnosti sú regulované prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.