Home > Ceny a tarify > Ako si zmením sadzbu?

Ako si zmením sadzbu?

Ak máte záujem o zmenu sadzby elektriny alebo plynu na odbernom mieste, prosíme zadajte online žiadosť cez Zákaznícku zónu, napíšte nám na kontakt@zse.sk, obráťte sa na najbližšie ZSE Centrum alebo zavolajte na Zákaznícku linku 0850 111 555.

  • Podľa obchodných podmienok sú potrebné 3 identifikačné údaje:
  1. Zákaznícke číslo (číslo obchodného partnera)
  2. číslo odberného miesta
  3. adresa odberného miesta
  • Ak v súvislosti so zmenou sadzby dochádza aj k zmene technických parametrov a bude potrebná výmena prístroja, prípadne časového spínača, tak pred požiadaním o zmenu sadzby musíte mať odsúhlasenú novú zmluvu o pripojení príslušným Prevádzkovateľom distribučnej sústavy (pre územie západného Slovenska je to Západoslovenská distribučná, pre stredné Slovensko je to SSE Distribúcia a pre východné Slovensko je to Východoslovenská distribučná). Následne nám oznámite novú požadovanú sadzbu, výšku a interval požadovaných preddavkových platieb.
  • Ak sa so zmenou sadzby nezmenia technické parametre a nedôjde k výmene prístroja, tak okrem identifikačných údajov nám stačí oznámiť novú požadovanú sadzbu, výšku a interval požadovaných preddavkových platieb.