Home > ZSE Drive > Je nabíjacia karta prenosná?

Je nabíjacia karta prenosná?

Nabíjacia karta je prenosná, avšak faktúra za nabíjanie bude vyúčtovaná jej vlastníkovi, preto je v záujme zákazníka mať kontrolu nad jej používaním. Kartu vydanú v programe ZSE Drive Flat je možné využívať iba na nabíjanie elektrického vozidla s evidenčným číslo (EČV), ktoré je ku karte registrované v zmluve. Pri využití nabíjacej karty v programe ZSE Drive Flat pre nabíjanie iného auta ako je uvedené v zmluve bude nabíjacia karta deaktivovaná a ZSE si vyhradzuje právo na náhradu škody.