Home > ZSE Drive > Musím si rezervovať stanicu vždy pred nabíjaním?

Musím si rezervovať stanicu vždy pred nabíjaním?

Nie, rezervácia nie je nutná. Je to doplnková služba, ktorá sa môže hodiť v prípade, že sa potrebujete nabiť rýchlo, bez zdržania čakaním na nabitie predchádzajúceho zákazníka.