Home > Pripájanie a odpájanie > Ako postupovať pri prepise zmluvy?

Ako postupovať pri prepise zmluvy?

Zmena majiteľa na zmluve - Elektrina

Ak predchádzajúci zákazník požiadal o ukončenie zmluvy o dodávke elektriny na súčasnom odbernom mieste, postupujte nasledovne:

Najjednoduchší spôsob ako vykonať prepis zmluvy (prepis odberného miesta) je podanie online formulára cez Zákaznícku zónu. Ak nemáte účet v Zákazníckej zóne, postupujte nasledovne:

Krok č. 1
Pripravte si tieto údaje:
1. číslo a stav elektromera,
2. číslo miesta spotreby, Zákaznícke číslo alebo EIC kód predchádzajúceho zákazníka,
2. vaše meno, priezvisko, trvalú a korešpondenčnú adresu/e-mail na zasielanie faktúr, 
3. kontakt (telefónne číslo, e-mail), 
4. vyberte si vhodnú sadzbu, pri určení výšky zálohy vám pomôže operátor na Zákazníckej linke 0850 111 555

Krok č. 2
Zavolajte na Zákaznícku linku 0850 111 555.

Krok č. 3
Po ohlásení údajov vám operátor Zákazníckej linky vystaví a zašle Zmluvu o dodávke elektriny v dvoch exemplároch.

Krok č. 4
Jeden podpísaný exemplár nám pošlite späť v návratnej obálke. Nájdete ju priloženú v zásielke.

Tip pre vás:

Pokiaľ nie je pôvodný zákazník odhlásený z odberného miesta, odporúčame vám pre rýchlejšie vybavenie vašej požiadavky zatelefonovať na Zákaznícku linku 0850 111 555 spoločne. Prepis je vhodné uskutočniť do 7 dní, nemusíte tak riešiť žiadosť o pripojenie.

Poznámka:
Vyššie uvedený postup sa týka v prípade zmeny zákazníka domácnosť - domácnosť. Pokiaľ je prepis z podnikateľa na domácnosť, je potrebné uviesť aj číslo listu vlastníctva. V prípade, že ide o prepis už odpojeného odberu (ukončenie predchádzajúceho odberu pred viac ako 10 dňami), je potrebné vyriešiť najprv pripojenie odberu cez žiadosť o pripojenie u distribútora elektriny Západoslovenská distribučná.