Home > Pripájanie a odpájanie > Odpojili ste ma pre neplatenie, kedy dôjde k pripojeniu odberného miesta?

Odpojili ste ma pre neplatenie, kedy dôjde k pripojeniu odberného miesta?

V prípade Elektriny:

  • O znovupripojenie odberného miesta môžete požiadať po úhrade všetkých nedoplatkov, ktoré boli predmetom odpojenia, a po úhrade poplatku za znovupripojenie.
  • Konkrétne údaje Vám radi poskytneme na Zákazníckej linke 0850 111 555, osobne v ktoromkoľvek ZSE Centre, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na kontakt@zse.sk alebo písomne na adrese ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

V prípade Plynu:

  • O znovupripojenie odberného miesta môžete požiadať po úhrade všetkých nedoplatkov, ktoré boli predmetom odpojenia. Poplatok za znovupripojenie Vám vyfakturujeme po pripojení a uhrádzať ho budete až po doručení faktúry.
  • Bližšie údaje Vám radi poskytneme na Zákazníckej linke 0850 111555, osobne v ktoromkoľvek ZSE Centre, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na kontakt@zse.sk alebo písomne na adrese ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.