Úvod > Ceny a tarify > Úpravy v sadzbách a tarifách pre domácnosti od 1.1.2017

Úpravy v sadzbách a tarifách pre domácnosti od 1.1.2017

Domácnosti - Elektrina

K 1.1.2017 sa mení označenie sadzieb za dodávku elektriny, a to nasledovne:

K 1.1.2017 taktiež prichádza aj k zmene distribučných sadzieb, distribútor Západoslovenská distribučná zlúčil pôvodné sadzby za distribúciu elektriny D1 až D5 do jednej sadzby s označením C1. Sadzby DD1 a DD2 sa zlúčili do DD1 a u DD3 až DD5 došlo iba k zmene číselného označenia. Viac informácií o nových sadzbách, podmienkach i cenách sa dozviete v našom aktuálnom cenníku. Ceny pre domácnosti sú regulované prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Západoslovenská distribučná upravila aj prístup k fakturácií poplatku za odberné miesto (označenie na faktúre „Pevná mesačná zložka tarify za 1 OM”) a s platnosťou od 1.1.2017 ho bude fakturovať pre všetkých iba podľa toho, či ide o 1-fázový alebo 3-fázový odber a rovnako pre všetky sadzby DD1 až DD5 (bez ohľadu na veľkosť ističa v Ampéroch). Aktuálny cenník nájdete tu.

Domácnosti - Plyn

K 1.1.2017 sa mení označenie taríf za dodávku plynu, a to nasledovne:

Tarify D1 a D2 sa nezmenili, tarifa D3 sa rozdelila na D3 a D4 a tarifa D4 sa rozdelila do D5 až D8. Napríklad, ak ste mali v roku 2016 tarifu D3 s ročnou spotrebou 5 000 m3, v roku 2017 už budete mať novú tarifu D4. Viac informácií o nových tarifách, podmienkach i cenách sa dozviete v našom aktuálnom cenníku. Ceny pre domácnosti sú regulované prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

V Zákazníckej zóne sa zmeny taríf plynu prejavia od 19.1.2017. Dovtedy nebude možné spustiť online zmenu tarify plynu a prepis plynu odberného miesta.