Home > Platby > Ako mám postupovať, ak použijem pri úhrade nesprávny variabilný symbol?

Ako mám postupovať, ak použijem pri úhrade nesprávny variabilný symbol?

  • Odporúčame Vám kontaktovať Zákaznícku linku 0850 111 555 a požiadať o správne spárovanie platby.
  • Žiadosť o spárovanie nesprávne uhradenej platby môžete poslať aj e-mailom na kontakt@zse.sk, listom na adresu ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava alebo doručiť osobne na ktorékoľvek ZSE Centrum.
  • K žiadosti je potrebné poskytnúť sumu, číslo účtu, na ktorý bola platba uhradená, spôsob platby, číslo účtu, z ktorého bola platba uhradená, dátum úhrady, variabilný symbol platby, s ktorým bola platba uhradená, a správny variabilný symbol, ku ktorému je potrebné platbu spárovať.
  • Pri osobnej, písomnej a e-mailovej požiadavke Vám odporúčame predložiť/poslať kópiu dokladu o úhrade, napríklad doklad o vklade v hotovosti, výpis z účtu alebo poštovú poukážku.