Úvod > SEPA inkaso

SEPA inkaso

Ako si zriadim inkaso?
SEPA inkaso slúži na bezhotovostnú úhradu pravidelných platieb z vášho bežného ú... viac
Čo je referencia mandátu, tzv. UMR?
* Referencia mandátu je referenčné číslo mandátu. Je to jedinečné identifikačné ... viac
Čo je identifikátor príjemcu, tzv. CID?
* CID identifikátor je potrebný pre spoločnosti, ktoré umožňujú platbu inkasom. ... viac
Ak mením bankový účet, potrebujem nový mandát?
* O tejto zmene nás, prosím, vopred písomne informujte a v komunikácii vždy uvád... viac
Ak mám inkaso zriadené pred 1.2.2014, ostáva v platnosti?
* Pôvodné súhlasy na inkaso platia aj po 1.2.2014. Ak ste však mali pôvodné inka... viac
Čo sa stane, ak sa inkaso nezrealizuje v deň splatnosti?
* Ak nemáte v deň splatnosti dostatok peňažných prostriedkov na Vašom účte, podľ... viac
Ako sa dá inkaso zrušiť?
* Zmenou spôsobu platby (https://www.zse.sk/zz/web/ziadost/moo/zmena-sposobu-pla... viac