Úvod > Vysvetlenie faktúry > Z čoho sa skladá cena za elektrinu a plyn?

Z čoho sa skladá cena za elektrinu a plyn?

Skladba ceny elektriny

Celková cena za elektrinu pre domácnosti sa skladá z platieb za dodávku elektriny, distribúciu elektriny a za ostatné tarify.

Celková cena elektriny

Skladba ceny plynu

Celková cena za plyn pre domácnosti sa skladá z platieb za dodávku plynu, distribúciuskladovanie a prepravu plynu.

Celková cena plynu