Home > Inteligentné meracie systémy > Čo je inteligentný merací systém?

Čo je inteligentný merací systém?

Inteligentný merací systém „IMS“ znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej energie pomocou inteligentného SMART meracieho prístroja, ktorý umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov používateľovi. Hovoríme o plne automatizovanom systéme, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu. Pri IMS sa ročný odpočtový cyklus mení na mesačný, vďaka čomu každý mesiac platíte len za to, čo aktuálne spotrebujete.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným SMART meradlám je oveľa ľahšie sledovať v priebehu dňa, koľko elektriny míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môže prispieť k úspore elektriny.

V súčasnosti je na IMS systém zaradených niekoľko vybraných odberateľov. Postupne budú na SMART meranie prechádzať všetci odberatelia, ako domácnosti tak aj firmy. Podmienkou je spotreba nad 4 MWh ročne na odbernom mieste.

POZRIEŤ NAMERANÉ ÚDAJE - ZSD   (pre odberateľov na distribučnom území Západoslovenská distribučná)

Pre registrovaného používateľa sú k dispozícii namerané údaje na Distribučnom portáli www.diportal.sk. Zaregistrovať sa je možné cez odkaz na úvodnej stránke – Registrácia - Nový používateľ. Pri registrácii je nutné poznať svoje číslo obchodného partnera a číslo „Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy“.

Ak nepoznáte tieto údaje, prosím kontaktujte Zákaznícku linku Západoslovenskej distribučnej 0850 333 999 v pracovných dňoch od 7:00 do 19:00 h. Pred kontaktovaním si pripravte svoju poslednú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu alebo zmluvu o dodávke elektriny.

POZRIEŤ NAMERANÉ ÚDAJE - VSDS   (pre odberateľov na distribučnom území Východoslovenská distribučná)
POZRIEŤ NAMERANÉ ÚDAJE - SSE-D   (pre odberateľov na distribučnom území Stredoslovenská energetika - Distribúcia)

Namerané údaje je tiež možné získať z informačného systému OKTE. Viac informácií nájdete v Dokumentácii. Registrovať sa môžete na IMS portáli.