Úvod > Etika > Aký je etický kódex predajcu ZSE?

Aký je etický kódex predajcu ZSE?

 • Etický kódex predajcu:
 1. Jasne a zrozumiteľne sa predstavte menom firmy, ktorú skutočne zastupujete.
 2. Zákazníkovi vždy pravdivo oznámte skutočný dôvod návštevy.
 3. V rozhovore so zákazníkom argumentujte iba pravdivými a overiteľnými informáciami o konkurencii.
 4. Ku každému zákazníkovi pristupujte s úctou a s rešpektom; vyvarujte sa akejkoľvek formy psychického nátlaku. Zákazníkovi poskytnite dostatok času na rozmyslenie.
 5. Zákazníkovi odporučte, aby si údaje o spotrebe vyhľadal vo faktúre od doterajšieho dodávateľa.
 6. Vypočítajte zákazníkovi reálnu úsporu v EUR.
 7. Po vašom odchode by mal zákazník presne vedieť, za čo a koľko bude po novom platiť.
 8. Pri uzatváraní zmlúv poučte každého zákazníka o tom, že v prípade akýchkoľvek pochybností o výhodnosti uzatvorenej zmluvy má právo do 14 pracovných dní od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.
 9. Každú zmluvu vypĺňajte zásadne perom.
 10. Pri získavaní klientov používajte iba legálne a čestné prostriedky podpory predaja.