Home > Platby > Aký je postup, ak chcem, aby ste mi poslali preplatok na účet, keď platím šekmi?

Aký je postup, ak chcem, aby ste mi poslali preplatok na účet, keď platím šekmi?

  • Žiadosť o zaslanie preplatku na účet je potrebné doručiť najneskôr 3 pracovné dni pred termínom splatnosti faktúry. Ak by ste to nestihli, nevieme zaručiť vybavenie Vašej požiadavky, keďže platba už mohla byť odoslaná formou poštovej poukážky.
  • Žiadosť je možné podať online cez Zákaznícku zónu ZSEposlať e-mailom na kontakt@zse.sk, písomne na adrese ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava alebo podať osobne v ktoromkoľvek ZSE Centre.
  • V žiadosti je potrebné uviesť číslo Vášho bankového účtu a tiež kód banky (IBAN, SWIFT).