Home > Zákaznícka zóna > Čo je to XML formát faktúr?

Čo je to XML formát faktúr?

XML formát faktúr umožňuje hromadne importovať elektronické faktúry do Vášho účtovného systému pre spracovanie. Výhodou je, že nemusíte manuálne každú elektronickú faktúru v PDF formáte prepisovať do účtovného systému, ale jednoducho vyexportovať z online účtu všetky požadované faktúry a následne jedným kliknutím naimportovať.

XML formát je teda primárne určený pre firmy, organizácie, inštitúcie, či samosprávy, ktoré spracovávajú faktúry vo veľkom počte od rôznych dodávateľov. Slúži na komfortnejšiu správu faktúr v ekonomickom systéme. Skratka XML znamená Extensible Markup Language.

Ak si želáte, aby ste mali možnosť stiahnutia XML formátu vo vašom online účte, kontaktujte Vášho Account Managera alebo Key Account Managera, prípadne napíšte svoju požiadavku na adresu bocckont@zse.sk.