Úvod > Kontakty > Aké je telefónne číslo na Poruchovú linku?

Aké je telefónne číslo na Poruchovú linku?

  • Pre distribučný región ZSD má Poruchová linka číslo 0800 111 567.
  • Číslo Poruchovej linky môže byť pre jednotlivých zákazníkov rôzne. Závisí od distribučného regiónu, do ktorého spadá vaše odberné miesto. Nájdete ho na vašej faktúre za elektrinu alebo plyn.
  • Poruchová linka slúži výlučne na hlásenie a informácie o poruchách. Ohľadom zmlúv, faktúr a ďalších záležitostí súvisiacich s bežnou dodávkou elektriny a plynu sa obracajte na Zákaznícku linku 0850 111 555.
  • Všetky čísla Poruchových liniek za jednotlivé distribučné regióny nájdete tu.