Úvod > Odber > Ako zistím časy prepínania nízkej a vysokej tarify?

Ako zistím časy prepínania nízkej a vysokej tarify?

  • Systém HDO riadi vašu spotrebu elektriny prepínaním tarify z vysokej na nízku a naopak. Elektrospotrebiče s vysokou spotrebou sa zapnú vtedy, keď sú náklady na výrobu elektriny najnižšie (v čase platnosti nízkej tarify).
  • Čas zapnutia a trvanie nízkej tarify môže byť v každej domácnosti iné. Určuje ho kód, ktorý nájdete na štítku zariadenia HDO. Zariadenie HDO je najčastejšie umiestnené vedľa elektromera a spoznáte ho podľa malého blikajúceho svetla. Kód HDO prideľuje dodávateľ v závislosti od zmluvného produktu. Podľa kódu si môžete v tabuľke nájsť čas a trvanie zapnutia nízkej tarify, pričom platnosť zapnutia taríf je vymedzená platným cenníkom.

Chcem zistiť časy prepínania nízkej a vysokej tarify