Home > Plynové vratky > Môžem použiť vratku na splatenie nedoplatku?

Môžem použiť vratku na splatenie nedoplatku?

Štátny príspevok nie je možné použiť na splatenie záväzku odberateľa voči ZSE Energia, a.s., nakoľko sa jedná vzťah medzi odberateľom a Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré tento štátny príspevok zasiela. Z uvedeného dôvodu nie je možné tento štátny príspevok použiť vo vzťahu dodávateľa a odberateľa, teda nie je možné štátny príspevok použiť na preddavkovú platbu, teda úhradu nedoplatku.