Home > ZSE Drive > Kde môžem vidieť históriu svojich nabíjaní?

Kde môžem vidieť históriu svojich nabíjaní?

Odporúčame nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu ZSE Drive. Aplikácia umožňuje prehľadné zobrazenie histórie vašich nabíjaní a spotreby. Okrem toho s každou faktúrou dostanete aj podrobný výpis nabíjaní prostredníctvom Vašich RFID kariet, a to jednotlivo za každú RFID kartu.