Home > Platby

Platby

Ako platiť za domácnosť?
Spôsob platby za elektrinu a plyn Platobná brána - Zákaz nícka zóna ZSE * Pr... more
Ako platiť za firmu?
Platby za energie Pri nastavení optimálnych platieb radi poradíme Našim zákazník... more
Ako zriadiť inkasnú platbu cez internet?
* Postup, ako si môžete zriadiť SEPA inkaso, nájdete tu (http://www.zse.sk/sk/D... more
Ako sa vypočítavajú zálohové platby?
* Pri nových zákazníkoch sa výška zálohovej platby vypočítava z predpokladanej s... more
Akým spôsobom sa uhrádzajú nedoplatky a preplatky?
* Preplatky ZSE posiela zákazníkom poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevo... more
Ako mám postupovať, ak použijem pri úhrade nesprávny variabilný symbol?
* Odporúčame Vám kontaktovať Zákaznícku linku 0850 111 555 a požiadať o správne ... more
Čo sa stane s platbou, ktorú omylom uhradím navyše?
* Môžete požiadať o vrátenie platby: * telefonicky na Zákazníckej linke ... more
Aké sú podmienky na poskytnutie splátkového kalendára z vyúčtovacej faktúry?
* Splátkový kalendár poskytujeme len na vyúčtovaciu faktúru, preto je potrebné, ... more
Aký je postup, ak chcem, aby ste mi poslali preplatok na účet, keď platím šekmi?
* Žiadosť o zaslanie preplatku na účet je potrebné doručiť najneskôr 3 pracovné ... more
Čo sa stane, keď nebudem platiť?
* ZSE spolupracuje v oblasti vymáhania pohľadávok s nasledovnými spoločnosťami: ... more