Home > Platby > Akým spôsobom sa uhrádzajú nedoplatky a preplatky?

Akým spôsobom sa uhrádzajú nedoplatky a preplatky?

  • Preplatky ZSE posiela zákazníkom poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom priamo na účet zákazníka. 
  • Nedoplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou, prevodom (napr. platobnou bránou cez Zákaznícku zónu) na účet ZSE alebo inkasom.