Home > Platby > Čo sa stane s platbou, ktorú omylom uhradím navyše?

Čo sa stane s platbou, ktorú omylom uhradím navyše?

  • Môžete požiadať o vrátenie platby:
  1. telefonicky na Zákazníckej linke 0850 111 555,
  2. e-mailom na kontakt@zse.sk,
  3. písomne na adresu ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
  4. osobne v ktoromkoľvek ZSE Centre.
  • V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje platby, a to spôsob platby prevodom, vkladom alebo poštovou poukážkou, sumu, variabilný symbol, dátum úhrady a číslo účtu, na ktorý bola platba uhradená, číslo účtu, z ktorého bola platba uhradená, a spôsob, akým si želáte vrátiť platbu, napríklad poštovou poukážkou s uvedením Vašej doručovacej adresy alebo na účet s uvedením bankového účtu, na ktorý Vám platbu vrátime.
  • Ak máte číslo bankového účtu zaevidované aj u nás, preplatok Vám na tento účet zašleme aj na základe telefonickej žiadosti.