Home > Plynové vratky > Dostanem plynovú vratku, ak mám nedoplatok?

Dostanem plynovú vratku, ak mám nedoplatok?

Nárok na štátny príspevok majú aj regulovaní odberatelia v domácnosti, ktorí neuhradili všetky platby za plyn svojmu dodávateľovi a zároveň mali k 1. novembru platnú zmluvu na združenú dodávku plynu.