Home > Platby > Ako sa vypočítavajú zálohové platby?

Ako sa vypočítavajú zálohové platby?

  • Pri nových zákazníkoch sa výška zálohovej platby vypočítava z predpokladanej spotreby zákazníka na základe veľkosti a energetickej náročnosti nehnuteľnosti. 
  • Pri existujúcich zákazníkoch sa výška zálohovej platby určuje na základe reálnej spotreby za predchádzajúci rok. 
  • Zálohové platby za dodané energie je možné uhrádzať podľa zvolenej frekvencie: mesačne, kvartálne, polročne, ročne.