Home > Platby > Ako platiť za firmu?

Ako platiť za firmu?

Platby za energie

Pri nastavení optimálnych platieb radi poradíme

Našim zákazníkom chceme vychádzať v ústrety aj pri platbách za dodané energie. Môžu si zvoliť výšku mesačnej platby, ako aj frekvenciu zasielania informácií o stave zmluvného účtu.

  • Vyúčtovacia faktúra  za spotrebu energií – zasielaná raz ročne na základe vykonaného odpočtu elektromera, plynomera.

Odpočet elektromera sa uskutočňuje každý 12. mesiac od posledného odpočtu. Obdobie medzi dvoma odpočtami je zúčtovacie obdobie.

Zúčtovacie obdobie môže byť aj kratšie ako 12 mesiacov v prípade:

  • ukončenia odberu elektriny, plynu,
  • výmeny elektromera, plynomera na štátnu skúšku,
  • zmeny sadzby,
  • mimoriadneho odpočtu (vykonáva sa len na podnet ZSE).

Spôsob platby

Určenie výšky preddavkovej platby

  • Nový zákazník ‒ podľa predpokladanej spotreby.
  • Existujúci zákazník ‒ podľa spotreby za predchádzajúci rok.

Zálohové platby za dodané energie možno uhrádzať podľa zvolenej frekvencie: mesačne, kvartálne, polročne.

Hotovostná platba

Využite sieť Slovenskej pošty a predajní COOP Jednota.

Bezhotovostná platba 

Platobná brána - Zákaznícka zóna ZSE
Preddavkovú platbu alebo nedoplatok môžete zaplatiť online priamo v Zákazníckej zóne cez platobnú bránu (TatraPay, VÚB Pay, Sporo Pay).

Inkasný príkaz
Najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob úhrady. Automatická platba z vášho účtu na náš účet vždy v termíne splatnosti. V prípade preplatku je platba poukázaná priamo na účet. Ako si zriadime inkaso?

Prevodný príkaz
Preddavkové platby uhrádzate jednorazovo. Získate tak kontrolu nad finančnými prevodmi. Nevýhodou však môžete byť neskoré zadanie príkazu.

Čísla účtov v zmluvných bankách

Bankové spojenia - BBAN forma
Banka Číslo účtu Kód banky
Tatra banka 2649000047 1100
VÚB 27-2107012* 0200
Slovenská sporiteľňa 0110800463 0900
Bankové spojenia - IBAN forma
Banka IBAN SWIFT (BIC)
Tatra banka SK7211000000002649000047 TATRSKBX
VÚB SK1102000000270002107012 SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa SK8209000000000110800463 GIBASKBX

*Poznámka: V prípade, že platíte prevodom na náš účet vo VÚB a zadávate BBAN do poľa „Číslo účtu príjemcu“, uveďte, prosím, celé číslo nášho účtu vrátane predčísliat.j.  27-2107012/0200.