Úvod > Odber

Odber

Ako a kde mám nahlásiť stav elektromeru alebo plynomeru?
Stav elektromeru/plynomeru pri ročnom odpočtovom období je možné nahlásiť akýmko... viac
Ako zistím časy prepínania nízkej a vysokej tarify?
* Systém HDO riadi vašu spotrebu elektriny prepínaním tarify z vysokej na nízku ... viac